do 12.09. / 55. Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” 2021

463
0
Udostępnij

Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” – największy festiwal międzynarodowy północno-zachodniej Polski, który odbywa się w nurtach: konkursowym oraz pozakonkursowym, pozwalającym na zaistnienie sztuki teatru w szerokim kontekście kultury, co kieruje Kontrapunkt w stronę festiwalu sztuki, podczas którego mają miejsce spektakle, parada teatralna, spektakle plenerowe, muzyczne wydarzenia towarzyszące, działania performerów, prezentacje spektakli teatrów szczecińskich, prezentacje spektakli teatru offowego, teatru włączającego oraz spotkania z artystami i krytykami. Formuła festiwalu pozwala na prezentacje najnowszych nurtów i poszukiwań teatru oraz umożliwia dyskusje i konfrontacje teatru polskiego i zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego (prezentacje w Berlinie), ukazując przemiany europejskiego teatru w Polsce, jednocześnie promując polską kulturę za granicą.

Więcej…

Udostępnij

Dostępność cyfrowa