02.10. / Inspektor Jass: Jazz. From Poland

Udostępnij

02.10.2023 poniedziałek g. 19:00

Jazz, mający swoje korzenie w południowych stanach Ameryki Północnej, dotarł do Polski już w latach 20. XX wieku. Jego polska historia jest niezwykle burzliwa i nierozerwalnie związana z wydarzeniami ubiegłego stulecia. Po wielkiej euforii dwudziestolecia międzywojennego, w którym „naśladujące jazz” zespoły taneczne były stałym elementem krajobrazu roztańczonych warszawskich salonów, nastąpił powojenny okres „katakumbowy”, w którym jazz oficjalnie był zakazany. Dzięki odważnej i sprytnej działalności wielu jazzmanów i wielbicieli tego gatunku oraz mariażu jazzu z rodzącą się polską szkołą filmową, muzyka ta zaczęła w latach 50-tych XX wieku żyć własnym, pięknym życiem.

Więcej…

Udostępnij

Dostępność cyfrowa