Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać nasz Newsletter.

Znajdź nas

MONUMENTO

Nazwa wydarzenia/projektu: Aglomeracyjna Kolekcja Realizacji Przestrzennych MONUMENTO
Miejsce realizacji: wybrane lokalizacje w obrębie Szczecina i najbliższej okolicy
Termin realizacji: corocznie, począwszy od trzeciego kwartału 2015 roku
Organizatorzy/Współorganizatorzy/Partnerzy: Prezydent Miasta Szczecin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Starannie zaprojektowana i świadomie osadzona w strategicznych punktach Szczecina struktura nowoczesnych rzeźb-instalacji realizowanych przez zaproszonych artystów o ustalonej w Polsce i Europie renomie. Ta innowacyjna, precyzyjnie określona, nośna idea spajająca poszczególne realizacje w czytelną narrację, będzie mieć również charakter czysto funkcjonalny, wiodąc widza szlakiem kolejnych pomników, które choć nie są bezpośrednio powiązane ze sobą tworzą razem organizm dający miastu więcej, niż tylko kolejną atrakcję estetyczno-widokową.

Nie chodzi zatem o stworzenie parku rzeźby, rozumianego jako miejsce wydzielone dla gromadzenia kolejnych realizacji przestrzennych lecz o zainicjowanie procesu, który poprzez precyzyjnie dobraną lokalizację stanie się wzbogaceniem tkanki miasta nie tylko o czynniki czysto estetyczno-widokowe, ale będzie również impulsem pobudzającym zarówno turystykę jak i budującym tożsamość metropolii i jej mieszkańców. 

Historia szczecińskich pomników to jakby lustrzane odbicie losów przechodzącego z rąk do rąk miasta. Niestety akcenty obecne w przestrzeni publicznej utrzymane są w konwencji figuratywnej, zazwyczaj o charakterze martyrologicznym. Koncepcja MONUMENTO jest odpowiedzią na brak sztuki nowoczesnej na ulicach Szczecina i jednocześnie uzupełnia idee strategii rozwoju miasta nazwanej Floating Garden, w obszarze najnowszych dokonań artystycznych. Dodatkowym profitem stopniowo rozbudowywanej struktury osadzonej w tkance metropolii jest jej wartość marketingowa. Galeria spektakularnych przestrzennych dzieł sztuki będzie ewenementem nie tylko w skali kraju ale również naszej części Europy.

Docelowo powstać ma struktura nowoczesnych rzeźb-instalacji realizowanych przez zaproszonych artystów o ustalonej w Polsce i Europie renomie. Będzie mieć ona zarówno charakter czysto funkcjonalny, wiodąc widza szlakiem kolejnych pomników, jaki i narracyjny, spajający poszczególne realizacje w czytelną opowieść.

Dodatkowym profitem dla mieszkańców mają być warsztaty edukacyjne i inne aktywności kulturalne prowadzone w ramach kampanii społecznej towarzyszącej inauguracji każdej z rzeźb. Będą w nich uczestniczyć również artyści – autorzy kolejnych realizacji. Działania te mają na celu ewolucję i rozwój procesu percepcji przeciętnego odbiorcy oraz wzbogacanie kompetencji poznawczych.

Pierwszym artystą zaproszonym do udziału w projekcie został Maurycy Gomulicki. Za jego kandydaturą przemawiało bogate portfolio obejmujące plenerowe realizacje rzeźbiarskie na terenie całego kraju, doświadczenie w pracy z betonem i żywicami kompozytowymi oraz znajomość aglomeracji Szczecina. Artyście zaproponowano trzy potencjalne lokalizacje, z których wybrał Plac Zamenhoffa. Przedstawił następnie kilka projektów, z których Komisja Kultury zatwierdziła do realizacji pionowy monument w kształcie frygi. Po podpisaniu umowy Komisja nadzorująca zamówienie rozpoczęła konsultacje z Architektem Miasta i innymi jednostkami odpowiedzialnymi za infrastrukturę. Maurycy Gomulicki pojawił się w Szczecinie na początku maja i osobiście nadzorował przygotowanie miejsca ekspozycji. Ukończenie rzeźby inaugurującej cały cykl planowane jest na jesień 2015.

Szczególnie warte podkreślenia jest znakomite współdziałanie różnorodnych podmiotów przy realizacji projektu: osobisty nadzór obu Wiceprezydentów i Architekta Miasta oraz jednostek Urzędu Miasta: Wydziału Kultury, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej. Tylko wspólne i konsekwentne działania są gwarancją sukcesu w przypadku działań rozłożonych na wiele kolejnych lat. Dodatkowym profitem jest włączenie już pierwszej realizacji w proces rewitalizacji Śródmieścia oraz umiejętne wkomponowanie pracy Maurycego Gomulickiego w remontowaną infrastrukturę drogową okolic Placu Zamenhoffa. W ten sposób odnowiona przestrzeń wzbogacona zostaje o wyrazisty element kolorystyczny podnoszący jej walory estetyczne.