W dniach 11-13.06.2018 II Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów zgromadziły wielu artystów, odbyło się wiele wydarzeń, które oglądała licznie zgromadzona publiczność. Zdjęcia: Robert Stachnik.