2010 r.

źródło przychodów kwota
dotacja podmiotowa w 2010 r. 1 411 000,00 zł
dotacja celowa otrzymana od Wydziału Kultury Urzędu Miasta 200 000,00 zł
środki finansowe pozyskane od Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 250 000,00 zł
środki finansowe UE 0,00 zł
przychody własne i sponsoring finansowy 317 672,00 zł
sponsoring rzeczowy / otrzymane materiały i usługi wg cen rynkowych 110 000,00 zł
 przychody w 2010 r. 2 288 672,00 zł

2011 r.

źródło przychodów kwota
dotacja podmiotowa w 2011 r. 1 583 000,00 zł
dotacja celowa otrzymana od Wydziału Kultury Urzędu Miasta 0,00 zł
środki finansowe pozyskane od Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 210 000,00 zł
środki finansowe UE 34 200,00 zł
przychody własne i sponsoring finansowy 373 606,00 zł
sponsoring rzeczowy / otrzymane materiały i usługi wg cen rynkowych 45 000,00 zł
przychody w 2011 r. 2 245 806,00 zł

2012 r.

źródło przychodów kwota
dotacja podmiotowa w 2012 r. 1 481 300,00 zł
dotacja celowa otrzymana od Wydziału Kultury Urzędu Miasta 217 000,00 zł
środki finansowe pozyskane od Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 234 960,00 zł
środki finansowe UE 0,00 zł
przychody własne i sponsoring finansowy 138 090,00 zł
sponsoring rzeczowy / otrzymane materiały i usługi wg cen rynkowych 52 000,00 zł
 przychody w 2012 r. 2 123 350,00 zł

2013 r.

źródło przychodów kwota
dotacja podmiotowa w 2010 r. 1 373 000,00 zł
dotacja celowa otrzymana od Wydziału Kultury Urzędu Miasta 0,00 zł
środki finansowe pozyskane od Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 30 000,00 zł
środki finansowe UE 0,00 zł
przychody własne i sponsoring finansowy 164 500,00 zł
sponsoring rzeczowy / otrzymane materiały i usługi wg cen rynkowych 55 000,00 zł
 przychody w 2013 r. 1 622 500,00 zł

2014 r.

źródło przychodów kwota
dotacja podmiotowa w 2010 r. 1 383 771,00 zł
dotacja celowa otrzymana od Wydziału Kultury Urzędu Miasta 80 000,00 zł
środki finansowe pozyskane od Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 267 000,00 zł
środki finansowe UE 0,00 zł
przychody własne i sponsoring finansowy 211 699,00 zł
sponsoring rzeczowy / otrzymane materiały i usługi wg cen rynkowych 109 400,00 zł
 przychody w 2014 r. 2 051 870,00 zł

rok 2015 / dane na 31.10.2015

źródło przychodów kwota
dotacja podmiotowa w 2010 r. 1 376 108,00 zł
dotacja celowa otrzymana od Wydziału Kultury Urzędu Miasta 300 000,00 zł
środki finansowe pozyskane od Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 140 000,00 zł
środki finansowe otrzymane z funduszu UE i EOG 142 116,00 zł
przychody własne i sponsoring finansowy 70 170,00 zł
sponsoring rzeczowy / otrzymane materiały i usługi wg cen rynkowych 390 000,00 zł
 przychody w 2015 r. 2 418 394,00 zł