Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać nasz Newsletter.

Znajdź nas

Majątek

Dom Kultury 13 Muz zlokalizowany jest na Placu Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie. Budynek znajduje się na geodezyjnych działkach budowlanych: 17/9 pow. 983m2 w obrębie nr 36  SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE. Działka zabudowana jest dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem użytkowym z częściowo użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 1597m2.

Działka nr 17/9 stanowi część terenu starego miasta szczecina wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A-1 na podstawie orzeczenia KONSERWATORSKIEGO z dnia 28.11.1952r. znak l.dz. K.O.I-3/52. Posadowiony na działce j.w. budynek wpisany jest do rejestu zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 17 na podstawie orzeczenia konserwatorskiego z dnia 18.06.1954r. znak: KI-V-O/19/54.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

W księdze wieczystej nr Kw/sz1s/000/98559/8 w dziale I-sp wpisane jest prawo Przechodu i przejazdu przez działkę 17/16 objętą księgą wieczystą kw nr 105915/5 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 17/7 i 17/9.

W budynku zlokalizowane są :

  • piwnice przystosowane do prowadzenia działalności gastronomicznej,
  • sala kominkowa,
  • sala lustrzana,
  • sala edukacyjna,
  • galeria „TworzęSię!”,
  • zaplecze warsztatowe (4 pomieszczenia).